Müteahhitlik

Firmamız imar parselleri üzerinde arsa satın almak suretiyle veya kat karşılığında projelendirip imalatlarını yapmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılabilmesi ve sözleşmenin uygulanabilmesi için öncelikle inşaat yapılacak arsanın, üzerine inşaat yapılmaya müsait olması ve imara açık olması gerekiyor.

Ayrıca, şekil şartına uygun yapılmayan sözleşmeler hukuken geçerli olmuyor. Bu nedenle müteahhit ile yapılacak kat karşılığı sözleşmelerinin bu şarta uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Sözleşmenin noterlikçe düzenlenmesi gerekiyor.

Firmamız konut, iş yeri, fabrika, atölye gibi tüm üst yapılarda faaliyet göstermektedir.


Satış Danışmanımız ile görüşmek için:

0 532 301 76 23